ЛИСИЧАНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 2

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Жовтнева, 64, м. Лисичанськ, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл., Україна, 93105

тел. (806451) 7-43-54, ЄДРПОУ 33751992

E-mail: lisosvita2@ukr.net

НАКАЗ

10.02.2022 р. № 17-агд

Про запобігання корупційним проявам

НАКАЗУЮ:

На виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», з метою здійснення заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Ганну РАК заступника директора з НВР відповідальною особою з питань запобігання та протидії корупції у навчальному закладі у 2022 році.

2. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції у 2022 році (додаток 1).

3. Відповідальній особі з питань запобігання та протидії корупції Рак Г.С.:

3.1. Ознайомити колектив закладу з планом заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2022 рік.

3.2. Відповідно до закону України «Про запобігання корупції» вживати заходи щодо подолання конфлікту інтересів.

3.3. Розглядати виконання плану заходів із запобігання та протидії корупції на оперативних нарадах, педагогічних радах.

Що семестру

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Ганна ВИСЛОГУЗОВА

З наказом ознайомлена

_______________ Рак Г.С.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 1 до наказу 17-агд від 10.02.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Лисичанської гімназії №2

Сєвєродонецького району

________Ганна ВИСЛОГУЗОВА

ПЛАН
заходів з питань протидії проявам корупції

на ІІ півріччя 2021-2022навчальний рік

№ з/п Заплановані заходи Термін виконання Відповідальні за виконання Примітка
1 2 3 4 5
1 Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості. Постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
2 Надання допомоги з питань: · організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів; · організації роботи щодо попередження порушень антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів. Постійно Директор Вислогузова Г.Г. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
3 Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту або охорони здоров'я постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
4 Здійснення контролю за дотриманнямвимогзаконодавстващодоврегулюванняконфліктуінтересівсередпосадовихосіб постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
5 Провести аналіз дотримання посадовими особами порядку особистого прийому громадян з питань, що віднесені до їх компетенції. Протягом другого півріччя Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
6 Аналіз дотримання посадовими особами засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності. Протягом року Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
7 Наявність на офіційному веб-сайті рубрики «Запобігання проявам корупції». Протягом року Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
8 Забезпечити висвітлення інформації щодо вимог антикорупційного законодавства на офіційному веб-сайті гімназії Протягом року Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
9 Проводити навчання, а також спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість посадових осіб. - «Як цікаво провести урок про антикорупцію» https://nus.org.ua/articles/yak-tsikavo-provesty-urok-pro-antykoruptsiyu/ -Онлайн-гра «(Не)підкупність» Симулятор життя в Україні, розроблений на базі типових ситуацій, які можна вирішити чесно і законно або… не дуже. Вирішуючи ситуації, пов’язані з викладачами/-ками, житлово-комунальним комплексом, органами правопорядку, лікарями, бізнесовими питаннями, ви зможете оцінити СВІЙ РІВЕНЬ корумпованості. Зігратиhttps://nepidkupnist.in.ua -https://nepidkupnist.in.ua https://youtu.be/XUogkKhDFB4 https://youtu.be/PSrj3tXMRk8 https://youtu.be/W6X1MLNzGlk ролик « Він заплатив» Не менше ніж раз на півріччя Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
10 Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, збереження майна Постійно Директор Вислогузова Г.Г. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Завгосп Науменко Л.І.
11 Забезпечити неухильне дотримання посадовими особами Загальних правил етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158 Постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
12 Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2023рік до 31 грудня 2022 р. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
13 Проводити аналіз та організацію постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації» постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
14 Дотримуватись політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків ( ст. 31 Закону України «Про освіту», Ст.. 40 Закону України «Про запобігання корупції») постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
15 Не розголошення і не використання в іншій спосіб конфеденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування ) в закладі освіти. ( ст.30 Закону України «Про освіту», ст..43 Закону України « Про запобігання корупції») постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
16 Забезпечити відкритість і прозорість діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.(ст.30 Закону України «Про освіту», ст. 37, 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту «, ст..60 Закону України «Про запобігання корупції») постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
17 Своєчасно надавати суб'єктам звернень достовірну та у повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до норм законів (ст.38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»), ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції») постійно Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С. Директор Вислогузова Г.Г.
18 Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2021-2022 навчальному році травень 2022 Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.
19 Розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі освіти на 2022-2023 навчальний рік вересень 2022 Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції Рак Г.С.

Заступник директора з НВР Ганна РАК

Кiлькiсть переглядiв: 254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.