Звіт директора Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Котової Зінаїди Михайлівни перед громадськістю у 2017 році.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю сьогодні я, як директор школи, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2016-2017навчальний рік

Діяльність школи у 2016-2017 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державних стандартів початкової загальної, базової середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2015-2016 навчальний рік та спрямована на:

• Створення умов для здобуття загальноосвітньої середньої освіти на рівні Державного стандарту, з метою підвищення якості знань учнів.

• Створення належних умов для адаптації до навчання в початковій школі учням 1-х класів, в основній школі-учням 5-х класів. Працювати над впровадженням Державного стандарту початкової школи;

• Створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної і свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті.

• Сприяння інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу,

розвитку навичок самоосвіти педагогічних працівників та учнів, методиці використання інноваційних технологій навчання, розвитку особистості учня;

• Підвищення фахового рівня та професійної майстерності вчителів шляхом залучення їх до різних форм роботи;

• Забезпечення розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності,організації здорового способу життя;

• Здійснення допомоги учням, батькам, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах;

• Здійснення просвітницької діяльності, спрямованої на патріотичне виховання молоді, формування громадянського та державного світосприйняття особистості.

• Здійснення роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, забезпечення та захисту прав дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

• Підвищення якості освітніх послуг, соціально-психологічний супровід і підтримку дітей, що потребують інклюзивного та інтегрованого навчання; здійснити умови для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

Освітній процес в школі здійснюють – 34 педагоги. З них 1 –вчитель- сумісник. Мають вищу освіту -30 педагогів.

Якісний склад педагогів:

Вища категорія – 10 педагогів – 29 %;

І категорія – 11 педагогів – 32 %;

ІІ категорія – 5 педагогів – 15 %;

Спеціаліст – 8 педагогів – 24 %.

Мають педагогічні звання:

«старший вчитель» - 7педагогів - 22%

Навчальним закладом керують:

Директор школи: Котова Зінаїда Михайлівна

Заступники директора з НВР:

Азарова Світлана Миколаївна

Козьменко Наталія Юріївна

Але в першому семестрі адміністрація мала наступний склад:

Директор : Котова Зінаїда Михайлівна

Заступники директора з НВР:

Азарова Світлана Миколаївна

Худолій Людмила Володимирівна

Сухініна Ірина Анатоліївна

Розстановка кадрів здійснюється з урахуванням освітнього та професійного рівня педагогів, їх фахової майстерності.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, сайтом міського методичного кабінету, сайтом обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами. Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та нанегативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва.Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Науково-методична проблема над якою працює педколектив - упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якісного базового рівня освіти та формування особистості.

Проблема з виховної роботи над якою працює педколектив - створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, патріота своєї держави, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті.

Протягом року було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей та підлітків, які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей налічувалось - 524. На сьогоднішній день всі діти мікрорайону охоплені навчанням.

Станом на 16.06.17 в школі навчається 274 учня.

За соціальним статусом:

• дітей під опікою – 6, з них дітей-сиріт – 2

• дітей з особливими освітніми потребами – 12

• дітей з багатодітних сімей – 48

• дітей з сімей тимчасово переміщених осіб за рік навчалось - 19 учнів

В школі створено умови для варіативності навчання. Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про освіту», на підставі рішень ПМПК, довідок ЛКК для учнів: Облапінському Кирилу (5 клас), Понедільченко Дмитро (2-а кл.), Данілову Олександру (4 клас), Тимофеєвій Катерині (7 клас), Попівщій Анастасії (7 клас), Нікітіній Армірі (5 клас), Нікітіним Ніні та Андрію (2-Б клас), Нікітіним Анастасії, Саміру, Арміру, Анастасії (2-А клас), Євсєєвій Наталії (2-Б клас), організовано навчання за індивідуальною формою. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Кількість годин для організації навчання визначалась відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для забезпечення належного рівня підготовки дітей до навчання в першому класі та успішної їх адаптації протягом січня-травня в школі працювала школа майбутнього першокласника, яку відвідували загалом 38 дошкільнят.

Річний план роботи школи на 2016-2017 н.р. виконаний в повному обсязі.

В 2016-2017 н.р. проведено такі заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстанови:

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами, але працює 1 сумісник: Сергєєнкова І.С., вчитель хімії

Щодо Соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогів працівників:

- організація харчування та медичного обслуговування учнів та педпрацівників.

В школі організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів на суму 10 грн.00 коп. та дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування на суму 12 грн.00 коп. за кошти бюджета міста.

Шкільна їдальня відповідає санітарним нормам. Для учнів 5-9 класів було організовано гаряче харчування за кошти батьків.

Для перевірки якості та відповідності їжі було створено бракеражну комісію у складі: директора школи, медсестри Ніни Віталіївни Решетняк та відповідального за харчування, вчителя початкових класів Лісовцової Г.А., а також комісії по контролю за роботою шкільної їдальні.

Треба зазначити, що наша зав. виробництвом Л.А. Замелюхіна дуже відповідально ставиться до приготування блюд, у нас дуже смачна випічка.

Відповідальна за ведення документації з безкоштовного харчування -Лісовцова Г.А., сьогодні хочу подякувати їй особисто, адже це робота дуже важлива. Перевірка, яка була проведена відділом освіти показала, що вся документація з безкоштовного харчування, яку веде Лісовцова Г.А.., в належному стані.

Медичне обслуговування учнів та вчителів здійснюється згідно постанови Міністерства охорони здоров’я :

- вчителі та працівники школи проходять обов’язкове медичне обстеження перед початком нового навчального року, що стосується учнів, то згідно плану та за згодою батьків наші учні проходили поглиблене обстеження.

Листи здоров’я оформлені вчасно. Уроки фізкультури відвідували всі учні, які за результатами довідок допущені до занять.

Що стосується санітарно-гігієнічних норм утримання навчального закладу, треба зазначити, що протягом осінньо-зимового періоду проводилась систематична робота щодо збереження тепла.

Дуже холодно було в спортивній залі школи, тому всі учні займались у теплих костюмах.

Що стосується травматизму в нашій школі в цьому році заступником директора з НВР Азаровою С.М. ведеться системна робота з запобігання та обліку дитячого шкільного травматизму. В 2016-2017н.р. шкільних травм не було.

Також продовжувалась робота щодо залучення педагогів та батьківської громадськості школи до управління, співпраці з громадськими організаціями.

Першими помічниками та учасниками навчально-виховного процесу є батьки. Тому я дуже вдячна всім батькам школи, які безпосередньо приймають участь у виховному процесі, допомагають у матеріальному забезпеченні школи.

На святі «День сім’ї» було відзначено 13 кращих родин грамотами та солодощами. Дякую нашим спонсорам Арусханян Норі Левіківні, Карауланову Дмитру Борисовичу за фінансову підтримку.

Протягом 5 років ми тісно співпрацюємо з колективами ПК, школи мистецтв, педколеджем, ВПТУ 94, будівельним ліцеєм № 51. Ця співпраця дає тільки позитивний результат.

В цьому році в рамках проекту «Візьмемось за руки друзі» та «Потяг дружби»учні, вчителі та батьки нашої школи мали змогу зустрічатися з представниками громадських організацій Тернополя, та нещодавно до нас завітав керівник благодійного фонду «Фішермен» з США Алекс Говер.

Представники Тернополя провели різдвяний вертеп. Наші діти залюбки приймали участь у цьому чудовому заході.

Протягом навчального року учні школи приймали активну участь у міських заходах, міжнародних конкурсах:

1. ІІ місце у міських спортивних змаганнях «Повір у себе» Тарасова Марія, 6 клас

2. ІІ місце у регіональному фестивалі «Сузір’я колискової Донбасу» Мільцев Максим 9-Б клас

3. ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Мінна безпека» Панченко Ніколєтта 3 – Б клас

4. ІІ місце у регіональному конкурсі «Борітеся-поборете» Волошина Валерія, 9 – Б клас

5. І місце у Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося брати мої» Могилкіна Олеся, 9 – Б клас

6. Лауреат конкурсу «Духовные истоки русской литературы» Порохняк Анастасія , 9 – А клас

7. Дипломати конкурсу «Ми сила твоя, Україна» Федак Світлана, 4 клас, Сібіркіна Віра, 7 клас

8. Диплом І ступеня «Проби пера» Могилкіна Олеся 9 – Б клас

9. ІІІ місце міського конкурсу агітбригади «Ми за здоровий спосіб життя» активісти д/о «Хвиля»

10. ІІ місце в обласному конкурсі «В дитинстві відкриваєш материк, котрий потім назвеш Батьківщина» Месечко Михайло, 6 клас

11. ІІ місце у міському конкурсі «Барви рідного слова» Золотарьова Валерія, 4 клас

12. ІІ місце у конкурсі «Технічне моделювання» Орзул Софія, 3 – Б клас, та ІІІ місце у конкурсі «Технічне моделювання» Орзул Дмитро, 6 клас

13. ІІІ місце у конкурсі «Паперові крила» в номінації «Круговий переліт» Яценко Олександр, 7 клас

14. І місце у міському конкурсі «Писанка – натхнення душі» Подкова Лана, 4 клас

15. І місце Пономарьова Євгенія 2 – А клас, ІІ місце Орзул Софія 3 – Б клас, ІІ місце Олійник Дар’я 6 клас, ІІ місце Орзул Дмитро 6 клас, Шитілов Іларіон, 5 клас в міському конкурсі «Змагаймося за нове життя»

16. ІІІ місце в міському конкурсі «Подарунок матусі» Волошина Валерія, 9 – Б клас

17. І місце у Всеукраїнському конкурсі «Я маю право» Осіпова Анастасія, 2 – Б клас

18. І місце в міському конкурсі «Чудовий світ оригамі» Подкова Лана, 4 клас та Мільцев Максим, 9 – Б клас

19. ІІІ місце в конкурсі «Як я буду захищати Батьківщину» Пономарьова Євгенія, 2 – А клас

20. ІІІ місце в міському конкурсі «Ми за тверезе життя» Волкова Віолєтта, 3 – Б клас

21. Волошина Валерія 9 – Б клас переможець міського конкурсу «Лідер року» в номінації «Активна лідерська позиція»

22. Участь у конкурсі «Міс осінь – 2016 р.» та перемога в номінації «Міс солодкість» Ганя Анастасія, 9 – А клас

23. Мінін Владислав, 9 – Б клас, Сібіркіна Віра, 7 переможці конкурсу «Природа і творчість» в номінації «Приз глядацьких симпатій»

24. Д/о «Хвиля» нагороджена грамотою за активну участь у міському конкурсі за кращу організацію виховної роботи «Зроби крок» та входить в 10-ку найкращих дитячих організацій міста.

На святі Останнього дзвоника переможці та учасники отримали сертифікати.

Багато хороших справ, але головна місія школи: це знання, які отримують учні. Навчальні програми виконані в повному обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Проаналізувавши рівень знань за І-ІІ семестри та за рік, ми маємо такі результати:

високий рівень мають 32 учня-11,7%, достатній рівень 92 учня - 33,6%, середній рівень 111 учнів - 40,5%, першокласників, яких не атестовано 39 учнів -14,2%

Треба зробити висновок, що рівень знань не значно,але підвищився(на 3% збільшився достатній, та скоротився середній)

В 2016-17н.р.школі працювали гуртки з предметів, які допомагали учням у підготовці до участі у шкільних та міських олімпіадах. За підсумками участі шкіл у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад в 2016-2017 н.р. школа займає 10 – ту рейтингову позицію серед шкіл міста.

І місце з історії, Чебирова Юлія, 8 клас, вчитель Сухініна І.А.

ІІ місце з інформаційних технологій, Могилкіна Олеся, 9 – Б клас, вчитель

Сидоренко Г.Л.

ІІ місце з німецької мови, Сиротіна Анастасія, 8 клас та ІІІ місце з німецької мови, Волошина Валерія, 9 – Б клас, вчитель Граневська К.М.

ІІ місце з технічної праці, Мільцев Максим, 9 – Б клас, вчитель Мостіпанов І.М.

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників, організація відпочинку та оздоровлення

В нашій школі вже більше 5 років існує традиція : моральне та матеріальне стимулювання учнів та вчителів, цей навчальний 2016-2017 н.р. не став виключенням, а навпаки, Рада школи разом з педколективом визначила кращих учнів та вчителів. В школі існує така номінація як «Кращий учень школи» «Кращий спортсмен», «Кращий активіст»

Цього року кращою ученицею стала Волошина Валерія, учениця 9-Б класу.

Кращі спортсмени: Мінкін Єгор 9-А клас, Мільцев Максим-9-Б клас, Щербак Арсен-8 клас, Кушнір Катерина-6 клас.

В номінації «Кращий клас року» стали переможці рейтингу «Зроби крок»-3-Б клас-класний керівник Козаченко Л.О., 9-А клас-Дибтан Т.А.

31 учень школи, які закінчили навчання на високому рівні знань, були нагороджені Похвальними листами на святі «Останнього дзвоника».

За перемоги в міських олімпіадах учні школи були також нагороджені грамотами на святі «Останнього дзвоника».

За високий рівень підготовки учнів до олімпіад на святі «Останнього дзвоника» були нагороджені вчителі грамотами: Сидоренко Ганна Леонідівна вчитель інформатики, Граневська Катерина Михайлівна вчитель німецької мови, Сухініна Ірина Анатоліївна, вчитель історії, Мостіпанов Ігор Митрофанович, вчитель технічної праці.

За роботу на високому рівні з організації дитячого самоуправління нагороджена грамотою Азарова Світлана Миколаївна. За підсумками рейтингу дитячих організацій міста шкільна організація «ВОЛНА» входить до десятки кращих дитячих організацій міста.

В минулому навчальному році спортивно-масову роботу разом з учнями здійснювали вчителі: Корочий Роман Геннадійович., Безсмертна Юлія Сергіївна. Завдяки Корочому Р.Г., який вміло організував роботу з учнями та вчителями у спортивному напрямку ми маємо значно кращі результати.

В цьому навчальному році в школі атестувалось 7 вчителів. З них 3 вчителя атестувались міською атестаційною комісією. Атестація педпрацівників проходила доброзичливо. Педагоги школи підвищили свій рівень на курсах та підвищили свою майстерність.

Вища категорія присвоєна Козьменко Наталії Юріївні, І категорію присвоєно Яблуненко Юлії Григорівні, ІІ категорію присвоєно Гриценко Ганні Олександрівні. Інші вчителі атестовані на відповідність раніше присвоєній категорії.

Організовано пройшла ДПА в 4 класі. Кращі учні,яких 12, що мають високий рівень знань будуть продовжувати навчання в Лисичанській багатопрофільній гімназії.

ДПА у 9 класі проведено організовано без порушень Інструкції про проведення ДПА в закладах освіти.

В цьому році учнів 9 класу всього 33, за результатами анкетування та за заявами батьків більшість учнів буде продовжувати навчання в школі в 10 класі.

Демографічна ситуація внесла багато змін, але тільки професіоналізм вчителя, імідж школи принесе результат подальшої роботи школи.

Ми сьогодні набрали до 1 класу 38 учнів, а в 10клас-20 учнів.

Школа-дім, під дахом якого об’єднані та вчаться діти, працюють педагоги, та допомагають батьки. Тільки тоді, коли єдиний колектив можливо здійснювати поставлені завдання. Наш колектив творчий, працелюбний. Кожен з нас це - особистість. Тому треба продовжувати ті традиції, які є, розширювати та вдосконалювати їх.

Прийшло літо, а разом з ним і відпочинок дітей. В школі працює Літній мовний табір з денним перебуванням «СМАЙЛ».

Відпочивають 56 дітей, 50 - за бюджетні кошти, 6 - за кошти батьків. Це дуже добре, тому що це і є фінансова підтримка нашим батькам керівництвом міста. Швидко пройде літо і знову школа наповниться дитячими голосами, а ми, вчителі, будемо продовжувати виховувати та навчати дітей.

В літній період ремонтні роботи буде виконати дуже складно, так як спонсорські батьківські кошти пішли на ремонт відкосів, але ми будемо шукати вихід і школа до навчального року буде підготовлена.

В цьому році було встановлено 99 вікон. В класах стало тепло та затишно, температурний режим відповідає нормі. В 2016-2017 н.р. зусилля з виконання ремонтних робіт були цілком спрямовані на ремонт відкосів.Дуже вдячна депутату міської ради Карауланову Д.Б., народному депутату України Дунаєву С.В., депутату міської ради, начальнику відділу освіти Худобі Т.В. та маю надію на подальшу співпрацю. Особливо вдячна Карауланову Д.Б., який відповідально з великим бажанням допоміг школі. Рада школи прийняла рішення, щоб кожен з батьків та вчителі, внесли кошти в благодійний фонд школи для оплати за встановлення відкосів. Цю дуже важливу роботу було здійснено під моїм особистим керівництвом і на 25 серпня школа була готова до навчального року.

Також вдячна всім батькам, які допомогли зібрати кошти на виконання ремонтних робіт, а особливо Ронжиній О.М. Вдячна батькам, які безпосередньо приймали участь в проведені ремонтних робіт.

Шановні колеги! Успіх нашої школи залежить від кожного з нас , тому необхідно дуже відповідально ставитись до виконання своїх службових обов’язків, доручень, тому що ми здійснюємо головне-виховуємо молоде покоління громадян, які будуть продовжувати наші традиції в майбутньому. Бажаю всім гарного відпочинку та злагоди у родинах.

Кiлькiсть переглядiв: 326

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.